Kontrola lepkości

Środek zwiększający lepkość - bezwodny. Ponieważ lepkość jest ważna dla zwiększenia chemicznej i fizycznej stabilności produktu, bezwodny środek zwiększający lepkość jest ważnym czynnikiem dozującym w żelach, zawiesinach, emulsjach, roztworach. Zwiększenie lepkości sprawia, że preparaty są mniej sedymentujące i bardziej jednorodnie zagęszczone.

Popularny składniki w tej kategorii (funkcja):

Bezpieczeństwa
EWG
Nazwa składnika
Całkiem bezpiecznie
1
1
Całkiem bezpiecznie
1
1
sodium chloride

# Numer CAS: 7647-14-5

Dopuszczalny
1
1
carbomer

# Numer CAS: 9003-01-4

Bezpiecznie
1
1
Całkiem bezpiecznie
2
2

UV filter

Całkiem bezpiecznie
1
1
Całkiem bezpiecznie
1
1

Oleje

Bezpiecznie
1
1
Bezpiecznie
1
1